Біологія (6 клас)

Дата: 14.10.2022.
Тема: Узагальнення знань з теми "Клітина".
Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 14.10.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 12.20 за посиланням:

І рівень
(кожна правильна відповідь - 1 бал)
1. Укажіть науку, яка вивчає життя у всіх його проявах:
А
зоологія
Б ботаніка
В екологія
Г біологія

2. Укажіть структуру, яка захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів:
А
клітинна мембрана
Б цитоплазма
В мітохондрія
Г ядро

3. Укажіть процес, пов'язаний із сприйняттям клітиною подразників.
А
ріст
Б подразливість
В розмноження
Г розвиток

4. Укажіть ученого, який запропонував термін «клітина»:
А
Антоні ван Левенгук
Б Роберт Гук
В Теодор Шванн
Г Роберт Броун

5. Укажіть оптичний прилад, який забезпечує збільшення об’єкта за рахунок проходження світла крізь напівпрозорий об'єкт дослідження:
А
штативна лупа
Б ручна лупа
В світловий мікроскоп
Г електронний мікроскоп

6. Укажіть непостійні структури клітини:
А
мітохондрії
Б цитоплазма
В включення
Г клітинна мембрана
ІІ рівень 
(кожне завдання - 1,5 бали)
7. Установіть відповідність між різними групами організмів та їхніми представниками.
1.
Бактерії       а) хрущ
2. Рослини      б) опеньок
3. Гриби          в) липа
4. Тварини      г) кишкова паличка

8. Установіть відповідність між прізвищами вчених та відкриттями, які вони здійснили.
1.
Антоні ван Левенгук    а) відкрив клітину
2. Роберт Броун                 б) співавтор клітинної теорії
3. Роберт Гук                     в) вперше побачив одноклітинні організми
4. Матіас Шлейден           г) відкрив ядро у клітині

9. Установіть відповідність між властивостями організмів та їхніми характеристиками.
1.
Живлення              а) збільшення розмірів і маси
2. Розмноження        б) здатність відтворювати собі подібних
3. Ріст                        в) забезпечення організму поживними речовинами
4. Подразнення         г) видалення з організму продуктів життєдіяльності
                                   д) здатність організмів реагувати  у відповідь на дію подразника

10. Укажіть правильні твердження про хлоропласти (декілька правильних відповідей):
а)
належать до пластид;
б) безбарвні;
в) містять хлорофіл;
г) у них відбувається фотосинтез;
д) їх вміст оточений клітинною стінкою;
е) основна функція — запасання поживних речовин.
                           

Дата: 13.10.2022.
Тема: Загальний план будови клітини.
Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 14.10.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 11.20 за посиланням:

Завдання 1. Опрацювати параграфи 10-11.
Завдання 2. Дата: 07.06.2022. 
Тема: Узагальнення та систематизація знань "Будова та життєдіяльність організмів рідного краю". 
Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 07.06.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

1. Основні частини квітки – це:
а)
пелюстки та чашолистики
б) ендосперм, насінна шкірка та зародок
в) маточки та тичинки

2. Подвійне запліднення у рослин відкрив:
а)
К.Л.Тімірязєв;
б) С.Г.Навашин;
в) І.В.Мічурін.

3. За своєрідністю талому, пігментів, способів розмноження водорості поділяють на
а)
золотисті, зелені;
б) зелені, бурі, червоні, діатомові;
в) зелені, золотисті, бурі, червоні, діамантові, жовто-зелені.

4. Статеве покоління спорових – це:
а)
спорофіт;
б) гаметофіт.

5. Нестатеве покоління спорових – це:
а)
спорофіт;
б) гаметофіт.

6. Зміну статевого покоління нестатевим у життєвому циклі розвитку називають:
а)
гаметофіт;
б) спорофіт;
в) чергування поколінь.

7. Зозулин льон відноситься до:
а)
мохоподібних
б) папоротеподібних
в) плауноподібних
г) хвощеподібних

8. Як називаються листки папоротей:
а)
голки
б) ризоїди
в) слань
г) вайї

9. Плід яблуко має:
а)
виноград
б) калина
в) груша
г) кавун

10. Плід горішок має:
а) квасоля
б) мак
в) гречка
г) ліщина

11. Видовжений здерев’янілий стовбур мають рослини, які належать до:
а)
чагарників
б) дерев
в) багаторічних травень

12. Які гриби з перелічених належать до цвілевих:
а)
пеніцил
б) трутовик
в) маслюк


Дата: 02.06.2022.
Тема:  Віртуальна екскурсія " Флора та рослинні угруповання України".

Завдання 1. Перегляньте відео "Рослинні угруповання України:

Завдання 2. Напишіть щонайменше 15- 20 прикладів рослин, що зростають на території вашої місцевості в дикій природі (назва має складатися з двох слів, наприклад, ромашка лікарська)

Дата: 01.06.2022.
Тема: Контрольна робота № 2.
І рівень
(кожна правильна відповідь - 1 бал)
1. Наука, що вивчає водорості, називається:
А
мікологія
Б альгологія 
В ліхенологія
Г ботаніка

2. Яка корисна копалина утворюється за рахунок мохів:
А
вапняк 
Б торф
В кам’яне вугілля
Г діатоміт

3. Голонасінною рослиною є:
А
модрина
Б яблуня
В пшениця
Г вишня

4. До цвілевих грибів належить
А
пеніцил
Б рядовка 
В печериця 
Г дріжджі

5. Органом прикріплення водоростей є:
А
корінь 
Б ризоїди
В кореневище
Г грибниця

6. Вайями в папоротеподібних називають:
А
листки 
Б стебла
В заростки
Г спори.
ІІ рівень
(кожне завдання - 1,5 б)
7. Встановіть відповідність між органелами клітини та їх функціями:

А Ядро                                        
Б Хлоропласт 
В Мітохондрія 
Г Вакуоля 

1 Накопичення води
Джерело енергії
3 Забезпечення фотосинтезу
Носій спадкової інформації

8. Поясніть терміни та визначте, який з них зайвий і чому: слань, спорофіт, вайї, шишка, спороносні колоски.
ІІІ рівень
(3 бали)
9. Дати розгорнуту відповідь на запитання:
Яке значення мають гриби у природі і житті людини?


Дата: 31.05.2022.
Тема: Значення грибів у природі та житті людини. Узагальнення знань з теми "Гриби".

Тестові завдання з теми "Гриби":
1. Гриби - це:
а)
особлива група тварин
б) окрема група рослин
в) окреме царство живої природи
г) симбіоз рослин і бактерій

2. Наука, що вивчає гриби, називається
а) 
бріологія
б) альгологія
в) ліхенологія
г) мікологія

3. Спільною ознакою тварин і грибів є
а) 
однакова клітинна стінка
б) однакова запасаюча речовина в клітинах
в) гетеротрофний спосіб живлення
г) необмежений ріст
д) наявність хітину

4. Визначте органели, які НЕ містять клітини грибів
а) 
ядра
б) мітохондрії
в) клітинні стінки
г) хлоропласти

5. Назвіть частину гриба, яку людина живає в їжу
а)
плодове тіло
б) грибниця
в) міцелій
г) мікориза

6. З чого складається вегетативне тіло гриба?
а)
гіфів
б) фотосинтезуючих клітин
в) тканин, подібних до рослинних
г) тканин, подібних до тваринних

7. Мікориза - це
а) 
взаємовигідне співжиття кореня бобових рослин з азотофіксуючими бактеріями
б) взаємовигідне співжиття кореня рослин з грибницею
в) одна з хвороб рослин, яку зумовлюють борошнисті гриби
г) взаємовигідне співжиття грибниці з азотофіксуючими бактеріями

8. Спори шапкових грибів розвиваються
а) 
у нижній частині ніжки
б) на підземних нитках грибниці
в) у нижній частині шапинки
г) у верхній частині шапинки

9. Плодові тіла трутовиків розвиваються
а) 
на поверхні грунту
б) на зелених стеблах та листках рослин
в) на стовбурах дерев
г) на харчових продуктах

10. Лишайники - це
а)
те ж саме, що й мохи
б) захворювання шкіри, викликані паразитичними грибами
в) група організмів, які складаються з гриба і водорості
г) взаємовигідне співжиття гриба з коренем рослин
д) взаємовигідне співжиття бактерій з коренем рослин

11. Який спосіб живлення НЕ властивий грибам
а)
гетеротрофний
б) автотрофний
в) сапротрофний
г) паразитичний

12. Обрати їстівні гриби
а)
маслюк
б) несправжні опеньки
в) підберезник
г) білий мухомор
д) бліда поганка

Дата: 26.05.2022.
Тема: Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Виконану практичну роботу надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 30.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Практична робота № 5. 
Тема: Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.
Мета: сформувати практичні вміння розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості.
Хід роботи: 
Завдання 1:
1. Добре розглянути малюнок і вибрати назву й властивості гриба (2 відповіді):
А дощовик несправжній
Б дощовик шипуватий
В строчок звичайний
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстівний

2. Добре розгляньте світлину й оберіть назву і властивості гриба (2 відповіді):
А польський гриб
Б білий гриб
В сироїжка
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстівний

3. Які заходи першої допомоги потрібно застосувати до постраждалого при отруєнні грибами (2 відповіді):
А промивання шлунку
Б давати багато пити солодкого гарячого чаю
В давати багато пити підсоленої холодної води або молока
Г не викликати лікаря, лікуватись самостійно

4. Добре розгляньте світлину й оберіть назву і властивості гриба (2 відповіді):

А опеньок справжній
Б опеньок сірчано-жовтий
В сироїжка світло-жовта
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстівний

5. Добре розглянути малюнок і вибрати назву й властивості гриба (2 відповіді):
А польський гриб
Б опеньки справжні
В опеньки сірчано-жовті
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстівний

6. Добре розглянути малюнок і вибрати назву й властивості гриба (2 відповіді):
А лисичка справжня
Б сироїжка світло-жовта
В свинушка
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстивний

7. Добре розглянути малюнок і вибрати назву й властивості гриба (2 відповіді):
А лисичка справжня
Б лисичка несправжня
В свинушка
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстивний

8. Добре розглянути малюнок і вибрати назву й властивості гриба (2 відповіді):
А дощовик несправжній
Б дощовик шипуватий
В строчок звичайний
Г отруйний
Д умовно їстівний
Ж їстівний

9. Оберіть серед запропонованих нижче грибів істівні (3 відповіді):
А
 грузді
Б печериця темно-луската
В опеньки справжні
Г дощовик
Д дощовик несправжній
Ж мухомор пантерний
З сатанинський гриб

10. Оберіть із запропонованих нижче назв грибів отруйні гриби (3 відповіді):
А 
опеньки справжні
Б печериця
В строчок
Г свинуха
Д лисичка
Ж підберезник
З несправжні опеньки

Завдання 2: Сформулюйте висновок, в якому зазначте основні правила збору грибів.

Дата: 24.05.2022.
Тема: Паразитичні гриби.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 25.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 12.15 за посиланням:

Завдання 1. Опрацювати параграф 56.
Завдання 2. Закінчіть речення:
1) Паразитичні гриби - це ...
2) Трутовики вражають та завдають шкоди (кому?) ...
3) Гриби, що нагадують розсипане борошно та вражають агрус, смородину, виноград та інші рослини, називаються ...
4) Сажкові гриби вражають такі культурні рослини як ...
5)  Мікози -  це ...

Завдання 3. Використовуючи інтернет-джерела дайте відповідь на питання: Як людині уникнути зараження паразитичними грибами?

Дата: 19.05.2022.
Тема: Сапротрофні гриби - цвільові гриби, дріжджі.

Онлайн-конференція о 8.30 за посиланням:
Завдання 1. Опрацювати параграфи 51-52.
Завдання 2. Напишіть повідомлення на тему "Яке значення пеніцилу та дріжджів у житті людини?".


Дата: 17.05.2022.
Тема: Лишайники.

Онлайн-конференція о 11.15 за посиланням:
Завдання 1. Опрацювати параграф 53.
Завдання 2. Дайте відповіді на такі питання:
1) Лишайники - це симбіоз .... і ....
2) Які є види лишайників?
3) Яке значення мають лишайники в природі?
4) Чому лишайники називають біоіндикаторами?
5) Як живляться лишайники?
6) Де зростають лишайники?

Дата: 12.05.2022.
Тема: Симбіотичні гриби- мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 16.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 8.20 за посиланням:
Завдання 1. Опрацювати параграф 54.
Завдання 2. Дайте відповіді на питання:
1) Чи є грибів хлорофіл?
2) Чи можуть гриби виділяти кисень в атмосферу?
3) Як називається та частина гриба, яку в побуті власне і називають грибом?
4) Що називають грибокоренем? Яку ще назву має грибокорінь?

Дата: 10.05.2022.
Тема: Загальна характеристика грибів.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 11.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 11.20 за посиланням:

Завдання 1.
Опрацювати параграф 51.

Завдання 2. Замалювати будову гриба та підписати його частини використовуючи матеріали підручника:
Завдання 3. Виконайте тестові завдання:

1. Клітина гриба не має:
А
вакуолі
Б ядра
В мітохондрії
Г хлоропласта

2. Сукупність гіфів гриба називають:
А
шапка
Б ніжка
В грибниця
Г плодове тіло

3. Чи має клітина гриба вакуолю?
А
так
Б ні

4. Гриби за способом живлення належать до:
А
автотрофів
Б гетеротрофів

5. Гриби розмножуються:
А статево
Б нестатево
В всі відповіді правильні

6. Гриби, які споживають органічні речовини решток рослин і тварин називаються:
А
паразити
Б сапротрофи
В симбіонти

7. Гриби, які вступають у співжиття з корінням рослин, утворюючи мікоризу, називають:
А
паразити
Б сапротрофи
В симбіонти

8. Гриби, які оселяються на живих рослинних і тваринних організмах та живляться за їх рахунок називаються:
А паразити
Б сапротрофи
В симбіонти

9. Наука, що вивчає гриби, називається:
А
альгологія
Б ліхенологія
В зоологія
Г мікологія

10. Гриби можуть зростати:
А
тільки у воді
Б тільки у грунті
В тільки в організмах
Г у всіх середовищах

11. До складу клітинної оболонки грибів входить:
А целюлоза
Б крохмаль
В хітин

12. Гриби подібні до тварин тому, що:
А
мають необмежений ріст
Б живляться готовими органічними речовинами
В ведуть прикріплений спосіб життя
Г мають хлорофіл у клітинах

Дата: 05.05.2022.
Тема: Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 09.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 50.
Завдання 2. Переглянути відео:
Завдання 3. Виконайте тестові завдання 1-12:

1. Наука, що вивчає рослини, їх будову, поширення та систематику, це :
А
біологія;
Б зоологія;
В ботаніка;
Г мікологія.

2. Під час живлення рослини:
А
поглинають кисень,а виділяють вуглекисний газ
Б поглинають і виділяють кисень
В поглинають вуглекисний газ,а виділяють кисень

3. Завдяки рослинам утворилися такі корисні копалини як:
А
діатоміт
Б залізна руда
В сірка
Г вапняк

4. Завдяки рослинам:
А
утворюється ґрунт
Б укріплюються береги водойм
В утворюються пустелі
Г руйнується ґрунт

5. Рослини:
А
руйнують гори
Б сприяють утворенню боліт
В спричиняють парниковий ефект
Г утворили сучасну атмосферу Землі

6. Рослини корисні тим, що:
А
утворюють фітонциди
Б поглинають кисень
В накопичують Карбон
Г утворюють вуглекислий газ

7. Яка з цих рослин у давнину брала участь в утворенні кам`яного вугілля:
А
дуб
Б кавун
В папороть
Г ялина

8. Яка з цих рослин берє участь в утворенні торфу:
А
хвощ
Б береза
В плаун
Г сфагнум

9. Яке явище демонструє малюнок:

А руйнування дерев призвело до руйнування берега річки
Б річка призвела до руйнування дерев

10. Дерево, сік якого є природнім джерелом гуми:
А
секвоя
Б кипарис
В гевея
Г коркове дерево

11. Їстівний коренеплід має:
А борщівник
Б картопля
В буряк
Г рогіз

12. Кисень в атмосферу потрапляє в наслідок такого життєвого процесу в організмі рослини як:
А
транспірація
Б фотосинтез
В розмноження
Г транспорт речовин

Дата: 03.05.2022.
Тема: Рослинні угруповання.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 04.05.2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 49.
Завдання 2. Переглянути відео та дати відповіді на питання до нього:
1) Фітоценоз (рослинне угруповання) - це _____________________________________
2) Ярусність - це  __________________________________________________________________
3) Рослини, які утворюють верхній ярус  _____________________________________
4) Рослини, які утворюють середній ярус  _____________________________________
5) Рослини, які утворюють нижній ярус  _____________________________________
6) Ліси бувають  ___________________________________________________________________
7) Луки - це  _______________________________________________________________________
8) Болото - це  _____________________________________________________________________
9) Пустеля - це  ____________________________________________________________________
10) Савана - це  ____________________________________________________________________
11) Тундра - це  ___________________________________________________________________

Дата: 28.04.2022.
Тема: Життєві форми рослин.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 01.05. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 8.20 за посиланням:
Завдання 1. Опрацювати параграф 48 (стор.178-179).
Завдання 2. З’єднайте стрілками термін і його визначення:
А Дерева 1. У них дерев’яніють тільки нижні частини пагонів, верхні часто відмирають.
Б Кущики 2. Рослини зі стеблами, що в’ються і чіпляються за опору
В Напівкущі 3. Багаторічні рослини з соковитими стеблами і листками, що містять запаси води
Г Кущі 4. Багаторічні рослини зі здерев’янілими надземними частинами, які мають кілька рівноцінних стовбурів
Д Ліани 5. Багаторічні рослини зі здерев’янілими надземними частинами, але низькі, не вищі за 50 см
Ж Сукуленти 6. Багаторічні та однорічні рослини, в яких на зиму відмирають надземні частини (багаторічні, дворічні), або відмирає уся рослина (однорічні)
З Трав’янисті рослини 7. Багаторічні рослини зі здерев’янілими надземними частинами, чітко вираженим одним стовбуром, не нижче 5 м висоти

 

Дата: 26.04.2022.
Тема: Значення рослин для людини.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 27.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 50.
Завдання 2. Перегляньте відео "Лікарські рослини" та випишіть з нього приклади лікарських рослин:
Завдання 3. Наведіть приклади рослин:
технічних: 
олійних (___________________________________________________), цукрових  (___________________________________________________),
волокнистих, або прядильних (__________________________________________________),
прянощі (___________________________________________________),
тонізуючі (___________________________________________________);
рослин, що використовуються як деревина:  _____________________________________;
декоративних рослин __________________________________________________.
Дата: 21.04.2022.
Тема: Екологічні групи рослин по відношенню до води.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 25.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Онлайн-конференція о 8.15 за посиланням:
Завдання 1. Опрацювати параграф 47.
Завдання 2. Напишіть по 3-4 приклади рослин, що належать до:
гідрофітів _______________________________________________
гігрофітів _______________________________________________
мезофітів_______________________________________________
склерофітів _______________________________________________
сукулентів _______________________________________________


Дата: 19.04.2022.
Тема: Практична робота №4.
Тема: Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах. 
Мета: навчитися визначати умови, сприятливі для утримання кімнатних рослин різних екологічних груп. 
Обладнання: фото із зображенням найпоширеніших кімнатних рослин (циперус, бегонія, бальзамін, пеларгонія, монстера, товстянка, зігокактус, хлорофітум ) 
Хід роботи: 
1. Ознайомтесь з списком запропонованих рослин (Додаток). 
2. Систематизуйте їх, заповнивши таблицю:Додаток (рослини, які треба охарактеризувати в таблиці):
Зробіть висновок до практичної роботи, в якому опишіть основні правила догляду за кімнатними рослинами.

Дата: 14.04.2022. 
Тема: Екологічні групи рослин за відношенням до температури.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 18.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 47.
Завдання 2. Використовуючи матеріали параграфа чи Інтернет, наведіть приклади морозостійких, теплолюбних та холодолюбних рослин.
Завдання 3. Оформити схему в зошит:


Дата: 12.04.2022.
Тема: Екологічні групи рослин за відношенням до світла.

Виконані завдання надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 13.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!


Завдання 1. Опрацювати параграф 46, 47 (стор.174-175). 
Завдання 2. Оформити схеми в зошит:
Завдання 3. Наведіть приклади рослин, що належать до групи:
зернових ______________________________________________________________________
овочевих ______________________________________________________________________
плодово-ягідних___________________________________________________________________Дата: 07.04.2022.
Тема: Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Виконати практичнуу роботу та надіслати особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 11.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.
Мета: порівняти будову мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Завдання 1. Розгляньте будову мохів, папоротей та покритонасінних рослин:
Мохоподібні (зозулин льон)
Папоротеподібні
Покритонасінні (квіткові) рослини
Завдання 2. Порівняйте будову мохів, папоротей та покритонасінних рослин, заповнивши таблицю:
Завдання 3. Зробіть висновок до практичної роботи, в якому зазначте які прогресивні ознаки з'являються в покритонасінних рослин порівняно з мохами та папоротями.


Дата: 05.04.2022.
Тема: Покритонасінні (Квіткові).

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 06.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 45.
Завдання 2. Переглянути відео "Покритонасінні рослини" та дати відповіді на питання до нього:
1) В якій частині квітки знаходиться (формується) насіника __________________.
2) Яке значення має квітка? ______________________________________________.
3) В чому суть подвійного запліднення?  ______________________________________________.
4) Що називають ендоспермом?  ______________________________________________.
5) В чому переваги Покритонасінних (Квіткових) над Голонасінними?
______________________________________________________________________________.
6) Наведіть приклади Покритонасінних рослин:  
_______________________________________________________________________________.

Дата: 31.03.2022.
Тема: Голонасінні.

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 03.04. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Переглянути відео "Голонасінні" та дати відповіді на питання до нього:
1. Голонасінні розмножуються за допомогою ______________________.
2. Листочки у голонасінних рослин називаються ___________________.
3. Тип кореневої системи в голонасінних рослин _______________________.
4. Підпишіть назви рослин, які зображені на фото (вони є в відео):

А) 
Б) 
В) 
Г)

Завдання 2. Опрацювати параграф 44. Дайте відповідь на питання: "Яка роль голонасінних в природі та житті людини?".Дата: 29.03.2022.
Тема: Плауни.

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 31.03. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Замалювати будову плауна булавоподібного:
Завдання 2. Опрацювати параграф 43. 
Завдання 3. Охарактеризувати плаун булавоподібний за планом:
Середовище зростання _____________________
Корінь  _____________________
Стебло  _____________________
Листки  _____________________
Спосіб розмноження  _____________________
Значення в природі та житті людини  _____________________

Дата: 24.03.2022.
Тема: Хвощі.

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 28.03. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 43 (стор. 160). Переглянути відео та дати відповіді на питання до нього:
1) Яка корисна копалина утворилася з покладів хвощів?  ______________________.
2) Яке покоління переважає у хвощів (статеве (гаметофіт) чи нестатеве (спорофіт))?  ______________________.
3) Яка форма листочків у хвощів?  ______________________.
4) Як називаються спороносні колоски? ___________________________.
5) Яка сполука накопичується в листочках та стеблі хвощів?  ______________________.
6) До хвощів належать?  ______________________________________________________________.

Завдання 2. Замалювати будову хвоща польового (можна з підручника):Дата: 22.03.2022.
Тема: Папороті.

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 24.03. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Переглянути відео та дати відповіді на питання:

1) Який вигляд мали древні папороті? ______________________.
2) Листки папоротей, на яких знаходяться спори ______________________.
3) Яке покоління переважає в папоротей?  ______________________.
4) Статеве покоління (гаметофіт) у пароротей  називається _____________.
5) До папоротей належать ____________________________________.
6) Яке значення мають папороті? ____________________________________.


Дата: 15.03.2022.
Тема: Водорості (зелені, бурі, червоні та діатомові).

Виконані завдання  надсилаємо особистим повідомленням в Viber чи Telegram до 16.03. 2022. Якщо виникатимуть питання - звертайтесь! Бажаю успіхів!

Завдання 1. Опрацювати параграф 41 та переглянути відео:
Дати відповідь на питання:
Чому водорості відносять до нижчих рослин?

Завдання 2. Оформити таблицю "Класифікація водоростей" в зошит:

Завдання 3. Лабораторне дослідження: будова зелених нитчастих водоростей.

Замалювати малюнок "Улотрикс" в зошит та зробити підписи. 

Дати відповідь на питання:
Які органели мають водорості? (дивіться малюнок)

Дата: 21.12.2021
Тема: Корінь: будова та основні функції

6 клас, підготуйтесь до контрольної роботи, яка буде 23.12.2021!!!

Завдання 1. Переглянути відеоролик та дати відповідь на питання:
Які функції виконує корінь в рослини?

Завдання 2. Замалювати будову кореня (можна з підручника):

Завдання 3. Оформити таблицю в зошит:

Зони кореня

Функції

Зона кореневого чохлика

Захист, напрямок росту

Зона поділу

Поділ клітин

Зона розтягування

Ріст клітин до типових розмірів

Всисна зона або зона кореневих волосків

Всмоктування води та розчинених мінеральних речовин кореневими волосками

Провідна зона

Рух мінеральних речовин до стебла, і органічних – до кореня. 
Дата: 09.02.2021.
Тема: Плід. Типи плодів.

Завдання 1. Переглянути фото плодів↓, що належать до різних типів та опрацювати параграф 38.
Завдання 2. Оформити в зошит малюнок "Будова плоду".
Завдання 3. Використовуючи підручник, фото плодів↓ та Інтернет впишіть в пропуски  рослини, що мають відповідний плід (наприклад, ягода: смородина, виноград, картопля).

Виконані завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber протягом дня 09.02.2021. Бажаю успіхів!

Соковиті плоди:
 • ягода: _____________________________________________________________;
 • кістянка: _____________________________________________________________;
 • яблуко: _____________________________________________________________;
 • гарбузина:_____________________________________________________________;
 • суничина: _____________________________________________________________;
 • помаранча: _____________________________________________________________.
Сухі розкривні плоди:
 • біб: _____________________________________________________________;
 • стручок: _____________________________________________________________;
 • стручечок: _____________________________________________________________;
 • коробочка: _____________________________________________________________.
Сухі нерозкривні плоди:
 • горіх: _____________________________________________________________;
 • горішок: _____________________________________________________________;
 • зернівка: _____________________________________________________________;
 • сім'янка: _____________________________________________________________;
 • крилатка: _____________________________________________________________.Дата: 22.01.2021.
Тема: Запилення.

Завдання 1. Опрацювати параграф 35.
Завдання 2. Зробити схему "Типи запилення".
Завдання 3. Виписати в зошит поняття "запилення", "самозапилення", "перехресне запилення", "штучне запилення".
Завдання 4. Дайте відповідь на питання: Які пристосування є у рослин до перехресного запилення?

Виконані завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 25.01.2021. Бажаю успіхів!

Схема "Типи запилення"


Запи́лення
— це процес перенесення пилку з тичинки на приймочку маточки.

Самозапиленнязапилення в межах однієї рослини, на маточку потрапляє пилок тієї самої квітки (горох, квасоля, льон, ячмінь, овес, арахіс, копитняк, фіалка, деякі види проса).

Перехресне запилення – це перенесення пилку з однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки того самого або іншого екземпляра одного виду або сорту рослин.

За способом перенесення пилку перехреснозапильні рослини поділяють на:
 • вітрозапильні, 
 • водозапильні, 
 • тваринозапильні.
Штучне запилення - запилення, в яке втручається людина.

Дата: 19.01.2021.
Тема: Суцвіття.

Завдання 1. Опрацювати параграф 34 та з основними типами суцвіть .
Завдання 2. Замалювати прості та складні типи суцвіть ↓.
Завдання 3. Виконати вправу "Встановіть відповідність".
Завдання 4. Дайте відповідь на питання: "Яке біологічне значення мають суцвіття?".

Виконані завдання налсилаємо особистим повідомленням в Viber до 21.01.2021. Бажаю успіхів!

Вправа. Встановіть відповідність між типом суцвіття та рослиною, для якої воно характерне:

Суцвіття                       Рослини
1. Китиця                      А. Груша
2. Зонтик                       Б. Черемха
3. Складний зонтик      В. Черешня
4. Кошик                        Г. Овес
5. Колос                         Д. Кульбаба
6. Складний колос        Ж. Береза
7. Щиток                        З. Пщениця
8. Волоть                       И. Подорожник
9. Сережка                     І. Морква

Малюнок "Прості та складні суцвіття":

Основні типи суцвіть:

1) Китиця — це суцвіття, в якого до головної осі (головної квіт­коніжки) почергово прикріплені дрібні квітки за допомогою своїх коротких квітконіжок (акація, черемха).

2) Щиток — суцвіття, у якого від головної осі відходять квітконіж­ки різної довжини, внаслідок чого квітки розташовуються в одній площині (яблуня, груша, глід).

3) Колос має головну вісь, на якій прикріплені почергово сидячі (без квітконіжок) квітки (подорожник).

4) Сережка — відходить від колоса, головна вісь поникла, тонка, гнучка, зазвичай опадаюча разом з майже сидячими квітками (верба, тополя, смородина).

5) Початок має головну вісь, на якій прикріплені почергово сидячі (без квітконіжок) квітки, має м'ясисту вісь (кукурудза).

6) Зонтик має пучок квіток, квітконіжки яких, як шпиці парасоль­ки, відходять від верхівки головної осі (цибуля, вишня).

7) Головка має головну вісь, на якій прикріплені почергово сидячі (без квітконіжок) квітки, має м'ясисту дуже вкорочену вісь, і тому квітки розташовані тісно (конюшина).

8) Кошик має квітколоже, яке дуже розрослося, на якому розміщу­ються квітки (соняшник, кульбаба, ромашка).

9) Складний колос - до головної осі прикріплені прості колоски (пшениця, жито).

10) Складний зонтик складається з декількох простих зонтиків (морква, кріп).

11) Волоть — це складна китиця (бузок, полин, чоловічі суцвіття кукурудзи).Дата: 15.01.2021.
Тема: Квітка - орган статевого розмноження.

Завдання 1. Опрацювати параграф 33.
Завдання 2. Замалювати в зошит рисунок "Будова квітки".
Завдання 3. Виконати вправу "Доповніть речення".

Виконані завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 18.01.2021. Бажаю успіхів!

Рисунок "Будова квітки"
Вправа "Доповніть речення":

1. Частина квітки, якою вона прикріплюється до стебла - ___________________.

2. Частина маточки, що з’єднує зав’язь із приймочкою - ___________________.

3. Ниткоподібна частина тичинки - ___________________.

4. Сукупність чашолистиків - ___________________.

5. Розширена верхня частина маточки - ___________________.

6. Частина квітки, що складається з пиляка й тичинкової нитки - ___________________.

7. Видозмінені листки, що становлять віночок квітки - ___________________.

8. Нижня розширена частина маточки, на якій розташовані насінні зачатки - _________________.

9. Верхня розширена частина квітконіжки - ___________________.

10. Видозмінений укорочений пагін для статевого розмноження покритонасінних рослин - ___________________.

11. У квітці відбуваються процеси ___________________.

12. Сукупність пелюсток утворює ___________________.


Дата: 12.01.2021.
Тема: Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

Завдання 1. Опрацювати параграф 32 та (або) теоретичний матеріал (зробити короткий запис в зошит). 
Завдання 2. Розглянути та оформити в зошит схему типи розмноження рослин.
Завдання 3. Написати повідомлення в зошит "Способи та значення щеплення у рослин".

Виконані завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 14.01.2021. Бажаю успіхів!

Теоретичний матеріал:

1. Поняття про розмноження, його біологічне значення. 

Розмноження – це відтворення собі подібних організмів.

Значення розмноження: 
 - розповсюдження рослин;
- заселення нових територій;
- продовження життя на Землі.

2. Типи розмноження рослин:

1) Нестатеве – процес відтворення нових особин без участі статевих клітин (гамет) та без запліднення, здійснюється за участю нестатевих (соматичних) рослинних клітин:

     а) спорами або зооспорами – особливими спеціалізованими клітинами, які містять незначну кількість поживних речовин і вкриті захисною і досить міцною оболонкою (папороті, хвощі, плауни, мохи, водорості); 

     б) поділ клітини навпіл - відбувається шляхом утворення з однієї, так званої, материнської клітини двох інших — дочірніх (одноклітинні водорості)

     в) вегетативне - розмноження за допомогою вегетативних органів, їх частин чи видозмін:

- цибулинами (підсніжник, лілія, часник);
- бульбами (картопля);
- кореневищами (ірис, пирій);
- вусами (суниці та полуниці);
- відводками (аґрус);
- кореневими живцями (хрін, малина, вишня);
- стебловими живцями (тополя, верба, троянда, смородина, традесканція);
- листками (сенполія, бегонія королівська);
- листковими бруньками (каланхое).

Недоліки: обмежує спадкову різноманітність нащадків - всі нащадки, що виникли під час нестатевого розмноження, подібні до батьківських особин, в результаті чого спадкова інформація передається без будь-яких змін.

Переваги: створює необмежені умови для збільшення чисельності - за досить короткий час здійснити утворення достатньо великої кількості нащадків рослини.


2) Статеве – за участю статевих клітин з обов’язковим заплідненням.

В рослинному організмі утворюються так звані статеві клітини (гамети):

- жіночі — яйцеклітини,

- чоловічі — спермії.

При заплідненні чоловіча і жіноча клітини зливаються й утворюється зигота (запліднена яйцеклітина). Зигота ділиться, утворюється зародок, який розвивається всередині насінини, а при певних умовах проростає і дає початок новому організму.

У покритонасінних рослин утворюються гамети, відбувається запилення і запліднення за допомогою спеціального органа — квітки.

Переваги статевого розмноження рослин над нестатевим:

• всі нові особини успадковують характерні ознаки обох батьківських особин;

• дочірні особини мають кращу можливість пристосовуватись до умов навколишнього середовища.


Дата: 29.12.2020.
Тема: Тканини рослин.


Завдання 1. Опрацювати параграф 22.
Завдання 2. Переглянути відеоролик "Тканини рослин".
Завдання 3. Заповнити таблицю використовуючи твердження з довідки (завдання виконується після перегляду відео).

Виконані завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 30.12.2020.

Відео "Тканини рослин"

     Використовуючи нижче названі особливості будови і функцій різних типів тканин заповніть таблицю:

Типи тканин

Особливості будови

Значення

Твірна 

Основна 

Покривна 

Механічна 

Провідна

 

 

  Особливості будови:

1)     складаються з живих або мертвих клітин з міцною клітинною оболонкою;

2)     складаються з живих дрібних клітин, які мають тоненькі стінки та великі ядра;

3)     утворені щільно розташованими живими або мертвими клітинами, які вкриті захисними речовинами;

4)     утворені живими або мертвими  видовженими клітинами, стінки яких мають дрібні отвори;

5)     складаються з живих клітин і добре розвинених міжклітинників.

Значення:

1)     забезпечують висхідний та низхідний рух речовин;

2)     надають рослинні пружності та підтримують її органи в певному положенні;

3)     дають початок іншим типам тканин;

4)     відмежовують органи рослин від зовнішнього середовища;

5)     забезпечують фотосинтез, запасання поживних речовин та води газообмін тощо.

Дата: 22.12.2020.
Тема: Контрольна робота № 1.
Завдання: Виконати контрольну роботу № 1 і надіслати особистим повідомленням в Viber протягом дня 22.12.2020.

Контрольна робота з біології № 1.
І рівень 
(0,5 бала за кожну правильну відповідь)

1. Вперше побачив клітини під мікроскопом і ввів сам термін «клітина»:
А.
Е.Руска            Б. Роберт Гук           В. Антоні ван Левенгук

2. Утворення батьківськими організмами нових подібних до себе дочірних особин – це:
А. 
розмноження       Б. ріст                  В. розвиток

3. Хламідомонада має чутливе вічко, яке реагує на:
А. 
солоність води    Б. напрямок течії      В. світло

4. Під час фотосинтезу рослини:
А.
поглинають О2    Б. виділяють СО2    В. виділяють О2

5. До генеративних органів рослини відносять:
А.
кореневу систему       Б. пагін              В. квітку

6. Амеба протей відноситься до:
А.
одноклітинних грибів      Б. одноклітинних рослин      В. одноклітинних тварин

7. Укажіть тип пластид, здатних до фотосинтезу:
А.
лейкопласти;                 Б. хлоропласти;             В. хромопласти.

8. Органел руху не мають:
А.
амеби      Б. інфузорії-туфельки      В. хлорели     Г. хламідомонади

9. Напіврідкий внутрішній уміст клітини називають:
А.
цитоплазмою          Б. хромосомою       В. ядром      Г. органелою.

10. Органами руху в інфузорії-туфельки слугують:
А.
несправжні ніжки         Б.  війки      В. джгутики        Г.  параподії

11. Які організми належать до паразитичних видів:
А.
евглена зелена       Б. інфузорія-туфелька     В. малярійний плазмодій      Г. губка

12. Основною структурно-функціональною одиницею рослинного організму є:
А.
клітина       Б. тканина      В. орган       Г. стебло

ІІ рівень 
(3 бали)
13. Встановіть відповідність між органелою та функцією, яку вона виконує:

А. ядро                    1. фотосинтез

Б. вакуоля               2. регуляція функцій, передача спадкової інформації

В. хлоропласти      3. резерв води

                                4. «енергетична станція клітини»

14. Встановіть відповідність між органелою руху та організмом:

А.
Інфузорія туфелька     1. війки

Б. Хламідомонада            2. псевдоподії (несправжні ніжки)

В. Амеба протей              3. джгутик (джгутики)

                                           4. міжклітинні зв’язки

ІІІ рівень 
(3 бали)
15. Заповніть схему:
Дата: 28.05.2020.
Тема: Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу за рік.
Мета: узагальнення та систематизація знань учнів з біології.

Завдання: Узагальнення (стор.219-221).

Дата: 26.05.2020.
Тема: Узагальнення та систематизація знань «Будова та життєдіяльність організмів рідного краю».
Мета: узагальнення та систематизація знань учнів з біології.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 27.05.2020.

Біологічний диктант:
1.  Осьовий вегетативний орган рослини, який постійно росте вниз______________.
2.  Листя, які не мають черешка мають назву ____________.
3.      Квіти, які мають тичинки та маточку називаються ___________________.
4.      Бічний орган пагона, де відбувається  фотосинтез, дихання та випаровування _______.
5.      Приймочка, стовпчик та зав’язь утворюють __________________.
6.  Який процес є необхідним перед заплідненням у рослин _________________.
7.  Квітка, яка ще не розкрилась  ___________.
8.  Коли пилок з тичинки однієї квітки потрапляє на приймочку маточки іншої квітки  це запилення називають ___________________.
9.  Частина стебла, що несе квітку ________________.
10.  Вісь пагона, на якій знаходяться листя та бруньки  ___________________.
11.  Головні частини квітки  ______________________________.
12.  З квітки після запилення розвивається ___________.

Дата: 21.05.2020.
Тема: Контрольна робота № 2.
Мета: перевірка та контроль знань учнів з біології за ІІ семестр.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 21.05.2020.


Контрольна робота з біології № 2.
І рівень
(6 балів)
1. Хто з учених відкрив явище подвійного запліднення?
а) Вавілов М.І.;              б) Навашин С.Г.;
в) Вернадський В.І.;      г) Мечников І.І.

2. Який тип суцвіття характерний для соняшника?

а) китиця;     б) кошик;       в) головка;       г) колос.

3.  Вказати генеративні органи рослини:                                                                      
а) квітка;      б) листок;       в) корінь;         г) плід.

4.Орган квітки, що утворює пилок це:
а) приймочка;      б) тичинка;
в) маточка;           г) зав’язь.

5. У папоротеподібних домінує покоління:
а) гаметофіт;                     б) спорофіт;
в) і гаметофіт, і спорофіт; г) ні гаметофіт, ні спорофіт.
                                                                    

6. Який тип плода властивий персику?
а) ягода;         б) яблуко;       в) кістянка;       г) сім'янка.                         


ІІ рівень
(3 бали)
7. Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функціями:
А ядро                                           1) фотосинтез;
Б рибосоми                                  2) зберігання поживних речовин;
В хлоропласти                             3) захист від впливів зовнішнього середовища;
Г плазматична мембрана            4) участь в утворенні білків                                                 
                                                       5) місцезнаходження хромосом.

8. Виберіть декілька правильних тверджень. До рослинних тканин відносять:
а) твірні; 
б) м’язові; 
в) сполучні; 
г) покривні; 
д) провідні; 
е) нервові; 
ж) провідні; 
з) жирові; 
і) механічні.

ІІІ рівень
(3 бали)
9. Вкажіть на малюнку основні частини квітки:


Дата: 19.05.2020.
Тема: Узагальнення знань з теми «Гриби».
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми "Гриби".
Завдання. Виконати тестові завдання.
Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 20.05.2020.


1. До складу клітинної оболонки грибів входить вуглевод:
А) хітин;          Б) крохмаль;              В) глікоген;                  Г) целюлоза.

2. Гриби за способом живлення – це:
А) автотрофи;               Б) гетеротрофи;               В) змішаний тип живлення.

3. Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів, які називаються:
А) гіфи;                  Б) міцелій;                   В) коріння;             Г) грибниця.

4. До якої групи відносять гриби, які псують харчові продукти, спричиняють харчові отруєння та виділяють токсичні речовини:

А) їстівні;                    Б) отруйні;                  В) цвілеві.

5. Укажіть гриби, які можуть паразитувати на деяких зернових культурах:
А) мукор;              Б) трутовик;                   В) ріжки;            Г) мухомор.

6. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики:
А) сажка;               Б) пеніцилін;                В) трутовик;                 Г) чага. 

7. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:

1. Вірусологія
2. Мікологія
3. Цитологія
4. Ботаніка

А) наука яка вивчає гриби;
Б) наука яка вивчає віруси;
В) наука яка вивчає рослини;
Г) наука яка вивчає будову й життєдіяльність клітин.

8. Знайди зайве в рядку:
    1. Лисички, печериця звичайна, пухирчаста сажка, маслюк звичайний,  опеньок лучний.
    2. Шапинка, ніжка, грибниця, корінь, покривала, пластинки. 

Дата: 14.05.2020.
Тема: Значення грибів у природі та житті людини.
Мета: навчитися розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості.
Завдання 1. Опрацювати § 57
Завдання 2. Скласти кросворд "Гриби" (на 6-8 питань).
Завдання 3. Переглянути відеоролик "Значення грибів у природі та в житті людини".

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 18.05.2020.

Відео "Значення грибів у природі та в житті людини"Дата: 12.05.2020.
Тема: Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.
Мета: навчитися розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості.
Завдання 1. Опрацювати § 55
Завдання 2. Оформити таблицю.
Завдання 3. Написати висновок до практичної роботи, у якому вказати правила збору грибів та першої допомоги при отруєнні грибами.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 13.05.2020.Номер гриба
Назва
Їстівний чи отруйний
Характерні ознаки
1
Маслюк звичайний
Їстівний
Шапинка гладенька, злегка опукла, слизувата. Низ шапинки закритий плівкою, що із часом розривається й утворює кільце навколо ніжки. Шкірочка шапинки наче змазана олією (звідси й назва гриба), легко відокремлюється від шапинки. М’якоть м’яка, ніжна, жовтуватого кольору, із приємним фруктовим запахом
2
Бліда поганка3
Мухомор червоний4
Печериця звичайна5
Опеньок несправжній6
Білий гриб (боровик)

Дата: 07.05.2020.
Тема: Групи грибів.
Мета: ознайомити учнів з різноманітністю грибів.
Завдання. Опрацювати § 52-53. Переглянути відео "Групи грибів".


Дата: 05.05.2020.
Тема: Особливості живлення та життєдіяльності грибів. Розмноження та поширення грибів.
Мета: ознайомити учнів з особливостями живлення і життєдіяльності грибів, розмноження та поширення грибів.
Завдання 1. Опрацювати § 51. Переглянути відео "Гриби - окреме царство живої природи".
Завдання 2. Оформити схему "Спільні риси грибів з рослинами і тваринами".
Завдання 3. Виконати тестові завдання 1-6.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 06.05.2020.

Відео "Гриби - окреме царство живої природи":
Спільні риси грибів з рослинами і тваринами:Тестові завдання:

1. Як називається частина гриба, яку людина живає в їжу:

А плодове тіло;              Б спорангій;
В грибниця;                   Г мікориза;            Д міцелій.

2. До оболонки клітин грибів входить властива тваринним організмам речовина, що має назву:

А хітин;                Б хлорофіл;
В глікоген;            Г міцелій.


3. Як називаються гриби, які живляться органічною речовиною решток інших організмів:

А паразити;                    Б сапротрофи;
В фотосинтезуючі;        Г хемосинтезуючі.

4. Що таке мікориза? 
А взаємовигідне співжиття кореня бобових рослин з азотофіксуючими бактеріями;
Б взаємовигідне співжиття грибниці з азотофіксуючими бактеріями;
В взаємовигідне співжиття кореня рослин з грибницею;
Г паразитування гриба на коренях рослини.

5. Де у шапкових грибів розвиваються спори:
А у нижній частині ніжки;                     Б у нижній частині шапки;
В на підземних нитках грибниці;         Г у верхній частині шапки.

6. Чим утворено плодове тіло?
А ніжками та шапинками;
Б грибницею та ніжками;
Г грибницею та шапинками.
  

Дата: 30.04.2020.
Тема: Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.
Мета: ознайомити учнів з особливостями будови грибів, їх клітин.
Завдання 1. Опрацювати § 51.
Завдання 2. Виписати терміни: мікологія, гіфи, міцелій, мікориза, симбіоз, плодове тіло.
Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 04.05.2020.


1. Мікологія — наука про гриби.
2. Гіфи — коренеподібні вирости грибів та водоростей, що слугують для закріплення та поглинання води.
3. Міцелій — сукупність гіфів, що утворюють тіло гриба.
4. Мікориза — спеціалізовані клітини, які відокремлюються від материнського організму і слугують для нестатевого розмноження грибів і рослин.
5. Симбіоз — співжиття двох організмів різних видів.
6. Плодове тіло - щільно переплетені гіфи міцелію, складається з ніжки і шапинки.


Дата: 28.04.2020.
Тема: Узагальнення знань з теми «Різноманітність рослин».
Мета: здійснити контроль та оцінювання навчальних досягнень з теми. 
Завдання: Виконати різнорівневі завдання з теми.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 29.04.2020.


І рівень 
1. Укажіть групу рослин, представники якої утворюють квітку:
А) покритонасінні;   Б)  папороті;   В) хвощі;   Г) голонасінні. 

2. Визначте структури, за допомогою яких зозулин льон прикріплюється до ґрунту і поглинає з нього воду:
А) головний корінь;  Б) додаткові корені;  В) ризоїди;      Г) бічні корені.

3. Укажіть групу рослин, до якої належить модрина та ялина:
А) хвощі;  Б) папороті;  В) мохи;  Г) голонасінні.

4. Зазначте чинник за участі якого переважно відбувається запилення голонасінних:
А) вітер;   Б) вода;  В) комахи;  Г) птахи.

5.Укажіть представника рослин, який належить до чагарників:
 А) сосна;   Б) клен;  В) шипшина;   Г) ромашка.

6.Укажіть групу одноклітинних водоростей, клітини яких знаходяться в панцирі, утвореному сполуками Силіцію: 
А) зелені;  Б) бурі;  В) червоні;   Г) діатомові.

ІІ рівень

7. Як називається розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин?
_____________________________________________________________________

8. Хто запропонував систему подвійних назв видів у XVIII ст.?
_____________________________________________________________________

9. Вкажіть найменшу систематичну одиницю.
_____________________________________________________________________

10. Назвіть групи водоростей, які Вам відомі.
_____________________________________________________________________

11. Вкажіть життєві форми рослин.
_____________________________________________________________________

12. На які дві групи поділяють покритонасінні(квіткові)?
_____________________________________________________________________

ІІІ рівень

13. Порівняйте ознаки покриттонасінних рослин та мохів.Дата: 21.04.2020-23.04.2020.
Тема: Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.
Мета: розкрити роль рослин в екосистемах, практичній діяльності людини, значення рослин для існування життя на планеті; формувати почуття відповідальності за стан біогеоценозів; формувати вміння працювати з підручником.
Завдання 1. Опрацювати параграф 50, виконати завдання 1,2 тестові; 1,2- дайте відповіді на питання.
Завдання 2Заповнити таблицю про значення рослин у природі і житті людини.
Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 27.04.2020.


Значення рослин
У природі
У житті людини
Дата: 16.04.2020.
Тема: Рослинні угруповання.
Мета: дати поняття про фітоценози, агроценози та біоценози; розкрити особливості пристосованості рослин до спільного життя в екосистемі лісу; виховувати в учнів бережливе ставлення до природи, формувати почуття відповідальності за стан довкілля.
Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал і оформити конспект уроку.
Завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 20.04.2020.

Теоретичний матеріал:

Рослинне угруповання — це сукупність рослин, що перебувають у тісному взаємозв’язку між собою і з умовами навколишнього середовища, знаходяться на певній ділянці.
Дата: 14.04.2020.
Тема: Життєві форми рослин. 
Мета: дати поняття про життєві форми рослин, які відображають характер пристосованості до умов довкілля, розширити знання про особливості зовнішньої будови органів рослинного організму.
Завдання 1. Опрацювати теоретичний матеріал і оформити конспект уроку.

Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням в Viber до 15.04.2020.

Життєва форма рослин — це зовнішній вигляд, що відображає характер пристосованості до умов довкілля.

Дерева — це рослини значних розмірів із розвиненими багаторічними стеблами (стовбурами). Головне стебло у дерев здерев’яніле, а численні гілки утворюють крону. Наприклад: дуб, граб, береза, осика, ясен, клен, ялина, сосна, ялиця, модрина. У дерев стебло багаторічне, здерев’яніле, або стовбур.
Кедр ліванський

Кущі відрізняються від дерев тим, що головного стебла (стовбура) у них немає або воно нечітко виражене, а галуження розпочинається біля поверхні ґрунту. Висота цих рослин не перевищує чотирьох-шести метрів. До кущів належать барбарис, ліщина, шипшина, бузина чорна, бузок тощо.

Ліани — рослини зі стеблами, що в’ються і чіпляються за опору.

Сукуленти — багаторічні рослини з соковитими стеблами і листками, що містять запаси води.

Трав’яні рослини — це рослини, в яких підземні органи з бруньками відновлення зберігаються, а надземні пагони існують один вегетаційний період, а потім відмирають. До них належать пирій, типчак, суниці, глуха кропива, медунка, конюшина повзуча.
Підсніжник


Флора — це сукупність видів рослин, що зростають на певній території.


Дата: 19.03.2020-24.03.2020-26.03.2020-31.03.2020.
Тема: Екологічні групи рослин за відношенням до світла, води та температури.
Мета: формувати уявлення про екологічні групи рослин за відношенням до світла, води та температури.
Завдання 1. Опрацювати та зробити конспект теоретичного матеріалу.
Завдання 2. Тестові завдання.
Виконанні завдання надсилаємо особистим повідомленням у Viber до 16.04.2020.

Теоретичний матеріал:
       Екологія - це наука про зв’язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Термін «екологія» вперше був введений німецьким вченим Е. Геккелем у 1866 році.Слово «екологія» походить від двох грецьких слів: ойкос — помешкання, місцеперебування, логос — вчення. 
Довкілля, або середовище існування — це все, що оточує живий організм.
Екологічні фактори — це елементи середовища, що здійснюють вплив на живі організми
        1) Вплив світла на життя рослин. 
        2) Вплив температури на життя рослин. 
         3) Значення води в житті рослин. 

1. Гідатофіти – це водяні рослини, цілком або майже цілком занурені у воду (елодея, ряска).
2. Гідрофіти – це наземно-водяні рослини, частково занурені у воду. Ростуть на берегах водойм, на мілководді та на болотах (очерет, стрілолист, рогіз). 
3. Гігрофіти – це наземні рослини, які живуть в умовах підвищеної вологості повітря або на досить вологих грунтах (рис, росичка, папірус). 
4. Мезофіти – це рослини, що можуть переносити нетривалу і не дуже сильну посуху. До мезофітів відносять вічнозелені дерева, листопадні дерева, багато бур’янів і більшість культурних рослин. 
5. Ксерофіти – це рослини, що ростуть у місцях з недостатнім зволоженням і мають пристосування, які дають змогу добувати воду в разі її нестачі або обмежувати її випаровуванні і, навіть, вміння запасати її під час посухи. 
Сукуленти – соковиті рослини з дуже розвинутою водозапасаючою паренхімою в різних органах (кактуси, кактусовидні молочаї, алое, агави, молодило)
Склерофіти – рослини, сухі на вигляд (верблюжа колючка). 

Тестові завдання:

1) За вимогами до вологи серед рослин є:
А тіньовитривалі       В посухостійкі
Б холодостійкі           Г тіньолюбні

2) За вимогами до світла серед рослин є:
А тіньовитривалі       В посухостійкі
Б вологолюбні           Г теплолюбні

3) Тіньовитривала рослина:
А конвалія    Б сосна     В дуб      Г підсніжник

4) Холодостійка рослина:
А ячмінь       Б огірок    В квасоля   Г буряк

5) Теплолюбна рослина:
А овес          Б ячмінь     В пшениця     Г кукурудза

6) Вологолюбна рослина:
А ряска        Б елодея     В сфагнум      Г ковила


Комментариев нет:

Отправить комментарий